Uzębienie

 

Aktualny wzorzec Collie Rough mówi:
Mouth: Teeth of good size. Jaws strong with a perfect, regular and complete scissor bite, i.e. upper teeth closely overlapping lower teeth and set square to the jaw.
 

Czyli: zęby dobrej wielkości (rozumiem to jako proporcjonalne; dobrej wielkości odnośnie szczęki; ani za małe, ani za wielkie). Szczęki mocne, z idealnym zgryzem nożycowym (perfect), gdzie zaokrąglenie szczęk jest regularne, kształtne (regular bite) i gdzie wszystkie siekacze ułożone są względem siebie nożycowo (complete scissor bite) ,  tzn. górne zęby mają blisko okalać zęby dolne i być osadzone prostopadle do żuchwy.

a to jeszcze kilka słów z interpretacji wzorca :
On the Europen continent great importance is put on the teeth and bite. but in Great Britain, the country of origin, the question is not taken so extremely hard, since the Collie is not supposed to use his teeth to bite when herding. A missing tooth, if e.g. a small premolar, is regarded as a fault, but one foult of many others. It will always be a much discussed question, but I feel that we should follow the country of origin.
What is more important is that the underjaw must be long and wide enough, so that the incicers can be set on one line and so that there is enough space for the canine teeth. With a too narrow underjaw the lower canine teeth tend to be set very tightly to the upperjaw, sometimes so tight that they are even growing into the gum.
Sometimes I feel that a famous european scientist around 1700 was completly right when he stated that "dogs can have 42 teeth - more less"! I think that we never should get too fanatic about any single detail - it is the whole of the dog we should think about and work for.

W Europie przykłada się wielką wagę do zębów i do zgryzu. Tymczasem w Wielkiej Brytanii, w kraju pochodzenia rasy, ten problem nie jest traktowany z takim naciskiem. Od Collie nie wymaga się używania zębów podczas zaganiani. Brak zęba, np. przedtrzonowca, rozpatrywany jest jak niedoskonałość, ale jako niedoskonałość jedna z wielu (tzn. nie najważniejsza). To (tzn. problem zębów) zawsze będzie szeroko dyskutowany problem, ale mam wrażenie, że powinniśmy brać w tym temacie przykład z kraju pochodzenia rasy. Ważniejsze jest to, aby żuchwa była wystarczająco długa i szeroka, tak aby siekacze były ułożone w jednej linii i aby było wystarczająco miejsca na kły. W zbyt wąskiej żuchwie kły rosną bardzo blisko górnej szczęki a czasem wręcz wrastają w górne dziąsła  -  pisze Mia Ejerstad w komentarzu do wzorca.

W Polsce sędziowie kiedyś bardzo liczyli zęby, w tej chwili robią to nieliczni. Również sędziowie zagraniczni kładą nacisk głównie na zgryz, nie na liczenie zębów. Chociaż słyszałam kiedyś opowieść, jak sędzia zdyskwalifikował pięknego psa, chyba settera, a potem tłumaczył wystawcom: No wiecie Państwo, rasom brytyjskim zębów się nie liczy, ale ten pies miał ich tyle co ewentualnie mógł ich nie mieć .. Wink
Tak więc biorąc pod uwagę tradycję czy też kulturę oceny collie w kraju ich pochodzenia, czyli na Wyspach Brytyjskich, nie powinno się traktować braku w uzębieniu jako napiętnowanej wady (co właśnie dzieje się na kontynencie - wg autorki interpretacji wzorca), ale tak jak każdą inną niedoskonałość (fault ->defect, imperfection, blemish..) psa w odniesieniu do wzorca, który opisuje psa idealnego, a więc np. odchylenia od wzorca odnośnie długości ogona, proporcji kufy do mózgoczaszki, jakości włosa, wybarwienia sierści, odcienia tęczówki itp...

W praktyce oznacza to dla mnie, że jeżeli porównuje się dwa collie, jednego o genialnej anatomii, motoryce i ekspresji ale z brakiem w uzębieniu, z drugim o niezłej anatomii, niezłej motoryce i ciekawej ekspresji, bez większych wad, a przynajmniej z pełnym uzębieniem, to palma pierwszeństwa idzie .... "w łapy' tego pierwszego. Collie -o czym pisze P. Blake w artykule o sędziowaniu- to składowa wszystkich elementów. Wygrywający collie to taki, który ma porwać serca i wyróżniać się nieprzeciętnością w całej stawce. Myślę, że właśnie dlatego Anglicy są mniej przywiązani do "stomatologicznej" strony sędziowania.

 

Informacje przedstawione powyżej pochodzą z moich postów napisanych na potrzeby Collie Forum

_________________________________________________________
 

Copyright © 2005-2006 by Mariola Skrzyszewska