ADOPCJE  /  DOGS  &  COLLIE  RESCUE     

 

Tu znajdziesz info o collie czekających na nowy dom!! Informacje zaczerpnięte ze strony Collie Forum. Jeżeli jesteś gotów oddać im skrawek swego serca - zrób to!

Info about collie which are waiting for new home! Info taken from Collie Forum page If you are ready to give a piece of your heart to these dogs - please, do it!

 

 

INFORMACJE O COLLIE DO ADOPCJI / COLLIE RESCUE INFORMATION

 

    Przekaż o nich wiadomość innym - może w ten sposób pomożesz zmienić ich życie...

           Tell about them to others - you can change their future in this way...

 

   

...Skomleć o łaskę niegodne psa ni wilka
Dać się tresować i na rozkazy czekać
Nasza ma być najkrótsza życia chwilka
I być wyborem przyjaźń do człowieka
J. Kaczmarski 

 

Copyright @ 2003-2005 by Mariola Skrzyszewska